TURAN-SAM YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL

Kurucu Genel Başkan

TURAN-SAM Dergisi İmtiyaz Sahibi

E-posta: emikail@turansam.com

Uzm. Sahib RAMAZANOV

Genel Başkan Yardımcısı

TURAN-SAM Dergisi Yazı İşleri Müdürü

E-posta: sahibramazanli@gmail.com