TURAN-SAM YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Elnur Hasan MİKAİL

Kurucu Genel Başkan

TURAN-SAM Dergisi İmtiyaz Sahibi

Uzm. Sahib RAMAZANOV

Genel Başkan Yardımcısı

TURAN-SAM Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Senan İSMAYILOV

Teşkilatlanmadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

E-posta: [email protected]

TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi