TURAN-SAM YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Elnur Hasan MİKAİL

Kurucu Genel Başkan

TURAN-SAM Dergisi İmtiyaz Sahibi

Dr. Sahib RAMAZANOV

Genel Başkan Yardımcısı

TURAN-SAM Dergisi Yazı İşleri Müdürü

TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi