HEDEFİMİZ(Misyonumuz)


TURAN-SAM’ın kuruluş amacını ve öğesel misyonunu Türk Dünyası’nın kültürel, iktisadi ve sosyal alanlarda birliğinin sağlanması oluşturmaktadır. Temel ilke ve prensiplerimiz esasen geniş Türk Tarihi boyunca Metehan’dan Hun İmparatorluğundan beri olagelen Türk Devlet geleneğinin benimsenmesidir.


Tarihte kurulmuş olan 17 büyük Türk Hanedanı’na bir göz atarsak, biz Türklerin Tarihte ne denli büyük başarılara imza attığımızı bize gösterecektir:


1. Büyük Hun İmparatorluğu(M.Ö.204-M.S.216)

2. Batı Hun İmparatorluğu(M.Ö.40-216)

3. Avrupa Hun İmparatorluğu(375-454)

4. Ak Hun İmparatorluğu(420-562)

5. Göktürk İmparatorluğu(552-743)

6. Avrupa Avar İmparatorluğu(565–803)

7. Hazar İmparatorluğu(651–983)

8. Uygur Devleti(744–1335),

9. Karahanlılar Devleti(840–1212),

10. Gazneliler Devleti(963–1183),

11. Büyük Selçuklu Devleti(1040–1157),

12. Harzemşahlar Devleti(1157–1231),

13. Altınordu Devleti(1227–1502),

14. Osmanlı İmparatorluğu(1299–1922),

15. Timur İmparatorluğu(1370–1507),

16. Safevi-Azerbaycan İmparatorluğu(1501-1736),

17. Babür İmparatorluğu(1526–1858)Her ne kadar şanlı Türk tarihimiz, bu güçlü Türk Hanedanları arasında karşılıklı, ama yersiz ve gereksiz savaşlara sahne olmuş ise de bu bizim Dedelerimizin yaptığı tarihi hatalardan bugün ders çıkarmayı başarmalıyız. Şöyle ki, Emir Timur’la Osmanlı arasındaki savaş ve Safevi-Azerbaycan devletiyle yine Osmanlı arasındaki savaş bize göre tarihi bir hataydı ve olmamalıydı… Eğer o dönemde o savaş yerine bu Türk devletleri karşılıklı ittifak yoluna gitmiş olsalardı, bugün belki Avrupa’da at koşturuyorduk. Yine de 3 kıtada at koşturan şanlı milletimin hatalarını hor görmemeli ve bugün bu tarihi hatalardan gereğince ders çıkarmayı başarmalıyız. Ancak o zaman Yer Yüzüne gerçekten hakim olan tek millet olma ünvanını tekrar ele geçirmiş olacağız. Tarihimize göz atmalı, milletimizin İslam dinini kabulü sonrası da öncesi de hiçbir zaman aşırı veya aykırı sapmalarda ve marjinal noktalarda gayri ahlaki boyutta olmadığını görmeliyiz. Türk Milletinin İslam dinini kabulü sonrası dünyada İslam’ın savunucusu ve daha sonra halifeliğin Osmanlı’da olduğuna bakmak bize yeterli derecede delil ve ispattır. Fakat Safevi-Osmanlı Savaşı bize her iki devlette İslam dininin “din-devlet” olarak kullanıldığı için Türklüğe zarar verdiğini göstermiştir. Sonuç olarak biz Turancılara göre, her TÜRK dininden, mezhebinden bağımsız olarak her şeyden önce Türkoğlu Türk’tür ve Türk’lük kavramı ırsi olduğu için yani doğuştan kazanıldığı için kişinin dini sorgulanmaz, sorgulanamaz.
Prof. Dr. Elnur Hasan MİKAİL

Uluslararası İlişkiler Uzmanı

TURAN-SAM Kurucu Başkanı