MEFKUREMİZ(Vizyonumuz)


Kurtuluş Savaşını kazanarak destan yazan büyük Mustafa Kemal Paşa ATATÜRK’ün kurduğu “laik” Cumhuriyet olan Türkiye bugün 90 senedir müstakil ve bağımsız olarak yaşamakta, tüm İslam aleminin en güçlü, kudretli, ekonomik bakımdan kuvvetli ve dünyanın en güçlü ordularından birine sahip ülke konumundadır. Ayrıca laik devlet anlayışı Türkiye’de İslam’ın diğer Müslüman devletlere nazaran daha güzel yaşanan bir ülke haline getirilmesine sebep olmuştur.


Netice itibariyle, bugün İslam dinine mensup olmayan Gagavuz, Saha-Yakut, Taymir bölgesinde yaşayan, Sibirya’da yaşayan Türk kardeşlerimiz de kurulacak olan TURAN’ın bir parçasıdırlar. TÜRK’lük kavramı doğuştan kazanıldığı gerekçesiyle de daha sonradan TÜRK olunamaz, TÜRK doğulur. Ama İSLAM dinine mensup kardeşlerimiz de kahramanlık ve şücaat göstermekte(örneğin Çeçenistan’da yaşayan “nahçı” milletine mensup Müslüman Çeçen kardeşlerimiz gibi) olan TÜRK’lüğe benzedikleri için kendilerini bir anlamda Türki olarak kabul etmekteyiz. Pomakları, Çeçenleri, Çerkez-Adıge ve Acar kardeşlerimizi bu sınıfa dahil edebiliriz.


Dolayısıyla misyonumuz gereği önerdiğimiz TURAN modeli ilk aşamada laik olacaktır. Yani Din ile Devlet ayrı olacak. Her Türk istediği gibi serbest ibadet yapabilecek ama bunun yanında TURAN felsefesinin kurucularının da ifade ettikleri gibi TURAN=TÜRK-İSLAM sentezi diğer Hıristiyan ve Musevi Türk kardeşlerimizi rencide edebilmekte ve bizden soğutabilmektedir. Bu yüzden de TURAN’cılık felsefemiz hiçbir dine veya mezhebe üstünlük vermemekte bu akımın fikir babaları olan Ali bey HÜSEYİN-ZADE, İsmail GASPIRALI, Zeki Velidi TOGAN, Yusuf AKÇURA, Ziya GÖKALP, Alparslan TÜRKEŞ, Ebülfeyz ELÇİBEY ve Nihal ATSIZ gibi bu konuda geniş ve doyurucu içeriğe malik kapsamlı eserlerini okumanızı tavsiye etmekteyiz. Bu konuda ilerleyen günlerde sitemize TURAN’cılığın banisi ve bu abide şahsiyetlerin hem hayatı ile ilgili ve hem de ürettikleri şaheserleri ekleyeceğiz.
Prof. Dr. Elnur Hasan MİKAİL

Uluslararası İlişkiler Uzmanı

TURAN-SAM Kurucu Başkanı