***

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:

***

Dergimiz, ÜAK(Üniversiteler Arası Kurul)’ın Belirlediği Dergiler içerisinde, “Diğer Endeksler”-“Uluslararası Endeksli Dergi” statüsünde olup;


ÜAK(Üniversiteler Arası Kurul) Doçentlik Kriterleri doğrultusunda dergimizde yayımlanan makaleler için “5” puan alıyorsunuz.


Ayrıca, Akademik Teşvik Kriterleri çerçevesinde de “6” puan alıyorsunuz.

***

TURAN-SAM PRINTED(BASILI) P-ISSN: 1308-8041

TURAN-SAM ONLINE(ELEKTRONİK) E-ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:
Pro-Quest(A. B. D.), Ulrich’s WEB(A. B. D.), Google-Scholar(A. B. D.), CEEOL(Almanya/AVRUPA BİRLİĞİ), ICI-Index Copernicus International(Polonya/AVRUPA BİRLİĞİ), WorldCat(A. B. D.), CROSS-REF, OAJI, TopluKatalog, BASE, vs.


gibi Ulusal ve Uluslararası Dergi Endeksleri Tarama Sistemlerince Taranmakta ve endekslenmektedir.


“TURANSAM-TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERGİSİ” İÇİN MAKALE ÇAĞRISI
CİLT: 16, 62. İLKBAHAR(Nisan-Mayıs-Haziran) sayısının 21 Haziran, 2024’de yayınlanması planlanan Uluslar-arası Bilimsel Hakemli TURAN-SAM Dergimiz için makalelerinizi gönderebilirsiniz.

Dergi Yazım Kuralları:


*TURAN-SAM, ULUSLARARASI-BİLİMSEL-MEVSİMLİK DERGİSİ HAKEMLİ bir Dergidir. TURAN-SAM’da yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin özgün-orijinal olmasına dikkat edilmelidir. Başka Dergilere Değerlendirilmek, Yayımlanmak üzere gönderilen Makalelerin dergimize gönderilmemesini rica ediyoruz. Lütfen, başka Dergilerde veya Çevrimiçi-Online Şebekelerde veya İnternet üzerinden daha önce yayımlanan Makalelerinizi TURAN-SAM’a göndermeyiniz. Bu durumun ihlalinin tespiti halinde yazara karşı Hukuksal çerçevede Yasal yollara başvurulacaktır.


*Makaleler word formatında olmalıdır.


*Makalelerin 150 kelimeyi geçmeyen TÜRKÇE ÖZET’i ve ENGLISH-ABSTRACT’ı bulunmalıdır.


*Makaleler 12 punto ile “Times New Roman” ile yazılmalıdır. Alttan, üstten, sağdan ve soldan 3 cm boşluk bırakılmalıdır.


*Makalelerde Yazarların Adı, Soyadı, Bağlı Bulunduğu(Çalıştığı) Kurum, Telefonu, E-Posta(E-Mail) Adresi ve ORCID bilgileri belirtilmelidir.


*Kullanılan dipnotlarda Bilimsel Yazım Kurallarına dikkat edilmeli, APA(American Psychological Association) – http://www.apastyle.org standartlarına uyulmalıdır.


*2013 yılı itibariyle; Dergimiz, PRO-QUEST ve ULRICH’S-WEB gibi saygın ve seçkin Uluslararası Endekslerce de Taranıp, Dizinlenmeye başlandığı için, gönderdiğiniz makalelere ayrıca “JEL CODE”-Journal of Economic Literature (JEL) da eklemek zorunlu olmuştur. Özellikle İktisat ve İşletme ağırlıklı makalelerde JEL CODE bilgisi bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir. Bu konuda Bilgi sahibi olmak isteyen yazarlarımız bu siteden ayrıntılı bilgi alabilirler: http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php 


*Makaleler genel olarak: ÖZET, ABSTRACT, GİRİŞ, Alt Bölümler, SONUÇ ve KAYNAKÇA şeklinde hazırlanmalıdır.


*Makalenizin İntihal oranı, IThenticate(https://www.ithenticate.com) Programında Kaynakça Dahil, en fazla %25 olmasına dikkat etmelisiniz.


“TURAN-SAM’a, yayınlanmak üzere göndermiş olduğunuz makalelerin bilimsel nitelikte olmasına dikkat etmelisiniz.


Ayrıca Türkçe karakterler kullanmalısınız. Türkçe’de karşılığı bulunan “ğ, ü, ş, ı, ö, ç” harflerinin yerine başka “g, u, s, ı, o, c” harflerini kullanan yazarların makaleleri yayınlanmayacaktır.


Alıntı Makalelerde mutlaka kaynak belirtilmeli, Bilimsel Atıf kurallarına uygun dipnotlar ve KAYNAKÇA verilmelidir.


Yazılan Makalelerin, Akademik Eser Yazım Kurallarına uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca TDK-Türk Dil Kurumu’nun imla kılavuzuna uyulması gerekmektedir. Gayri Türkçe dillerde kelimeler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Misyon, vizyon gibi Gayri Türkçe dillerden dönme kelimelerin makalelerde kullanıldığının tespiti halinde makaleler yayımlanmayacaktır. Bu kurallara uyularak makale göndermenizi rica ederiz. Kurallara uymayan makaleler için ayrıca belli ücret karşılığında “makale edisyonu” ve makale düzeltmesi hizmeti sunulmaktadır.”


Hazırlanan makaleler dergi yazım kurallarına uygun hale getirildikten sonra en geç 13 Haziran, 2024 tarihine kadar emikail@turansam.com adresine word formatında *.doc veya *.docx uzantılı olarak gönderilmelidir.TURAN-SAM dergisi 3 ayda bir, yılda dört kez olmak üzere yayınlanmaktadır. Uluslararası Bilimsel ve Hakemli bir dergidir.


TURAN-SAM Dergisine gönderilen tüm makaleler için sayfa başına belli miktarda “Makale İşlem Bedeli” alınmaktadır.


“Makale İşlem Bedeli” miktarı, makalenizin sayfa sayısı dergi standardımızda hesaplandıktan sonra, %8 KDV Dahil, Sayfa Başına 250 TL olarak yazara fatura kesilerek tahsil edilmektedir. Sadece Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine talep etmeleri halinde %20 oranında bir indirim uygulanmaktadır. Bunun dışında, lütfen indirim talep etmeyiniz; Çünkü, her makale için fatura kesmemiz zorunlu olduğu için şu aşamada sadece öğrencilere indirim yapılabilmektedir.

Yurtdışından gönderilen makaleler için Fiyat Tarifemiz farklıdır. Bilgi almak için lütfen bize e-posta gönderiniz: emikail@turansam.com 
Dergilerden basılı nüsha isteyenler emikail@turansam.com adresine yazabilirsiniz.

Loading