Kıymetli Bilim İnsanları;
10.EMI Girişimcilik & Sosyal Bilimler Kongresi, 10-13 Eylül 2024 tarihlerinde, Romanya’da Valahia University of Targoviste ev sahipliğinde, hibrid olarak birçok üniversite ve kurumun işbirliği ve destekleri ile düzenlenmektedir. Düzenlenen dokuz EMI kongresinde, toplam 2.819 akademisyenin hazırladığı 1.730 bildiri sunulmuştur. Kongre katılım ücreti içerisinde tüm katılımcıların aynı ortamda konaklama imkânları, transfer bedelleri ve gezi organizasyonlarının dâhil edilmesi planlanmaktadır. Sunulan her bildiri ISBN’li “Abstract Book” kitabında yayımlanmakta ve “Katılım Belgesi” gönderilmektedir. Değerlendirme kurulunca seçilen bildirilere “En İyi Bildiri Ödülü” ve “Türk Dünyası Girişimcilik Ödülleri” takdim edilecektir.
Kültürel bir gezi düzenlenecektir: Royal Court and Chindia Tower (Targoviste), Peles Castle (Sinaia), Cantacusino Castle (Busteni) and Bran Castle known as “Dracula Castle” (Bran).
“Türk Dünyası çalıştayı” ve “Türk Dünyası” özel oturumları planlanmaktadır. “Türk Dünyası” ile ilgili Akademik Girişimcilik, Sanat Girişimciliği, Sosyal Girişimcilik, Tekno-Girişimcilik, Göçmen Girişimciliği ve Kurumsal Girişimcilik gibi girişimcilik alanlarında ödül verilmesi düşünülmektedir.
Özgün bilimsel çalışmaların kabul edileceği kongreye katılabilmek için www.emissc.org adresine giriş yaparak kayıt olunmalı ve 15 Temmuz 2024 tarihine kadar bir sayfalık özet yüklenmelidir. Kongre dili İngilizce veya Türkçe’dir (Türk Lehçeleri). Özet Türkçe ise, İngilizce özet de eklenmelidir. Kongremiz Atama, Yükseltme ve Doçentlik koşullarını karşılamakta, akademik teşvik koşullarını sağlaması öngörülmektedir. Tam metin bildiri gönderilmesi zorunlu değildir. Gönderilen tam metinler, editör ve hakem değerlendirmelerine göre ISBN’li “Proceedings Book” kitabında tam metin bildiri veya uluslararası hakemli ve indeksli dergilerde makale ya da editörlü bilimsel bir kitapta kitap bölümü olarak yayımlanabilecektir. Katılım ve katkılarınızdan onur duyarız…
Kongre Başkanı:
Assoc.Prof.Dr.Ioan Corneliu Salisteanu, Rector, Valahia University of Targoviste
Prof.Dr. Himmet KARADAL (whatsapp +90506 466 0077)
Dr. Dumitru GOLDBACH, Valahia University of Targoviste, Romania
www.emissc.org
E Posta: emissc.info@gmail.com
Önemli Tarihler:
Bildiri özeti gönderimi son tarihi: Temmuz 15, 2024
Katılım ücreti ödeme son tarihi: Temmuz 20, 2024
Kongre Tarihi: 10-13 Eylül 2024

***

Dear Scholars;
The 10th EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress will be held on
10-13 September 2024, hosted by Valahia University of Targoviste in Romania (Targoviste), hybrid. It will be organized in cooperation with many universities. At the previous 9 EMI congresses, 1,730 papers were presented by 2,819 academics by an average of 30 countries and more than 100 universities or institutions.

In order to participate in the congress, where original scientific studies from all fields will be accepted, you must register by logging in to www.emissc.org and upload a 5 pages extended abstract. Deadline is July 15, 2024. The language of the congress is English or Turkish (Turkish Dialects).

Each presented paper is published in the “Abstract Book” and “Proceedings Book” with ISBN and a “Certificate of Participation” is given. The “Best Paper Award” is presented to the papers selected by the evaluation board. At the same time, the Turkish World Entrepreneurship Award will be given.
Economics, Open-Assessment Journal (SSCI_Scopus) will publish a special issue for the 10th EMI (Dr.M.Abubakar: me@mohammedabubakar.com).

In this congress, a cultural trip to Royal Court and Chindia Tower (Targoviste), Peles Castle (Sinaia), Cantacusino Castle (Busteni) and Bran Castle known as “Dracula Castle” (Bran) will be organized. It is planned to include accommodation, transfer, cultural trip and other facilities for all participants in the congress participation fee. These facilities will be offered as no cost (free).
We are honored by your participation and contribution,
Congress Presidents:
Assoc.Prof.Dr.Ioan Corneliu Salisteanu, Rector, Valahia University of Targoviste, Romania
Prof. Dr. Himmet KARADAL, Chair of EMI (whatsapp +90506 466 0077)
Dr. Dumitru GOLDBACH, Valahia University of Targoviste, Romania
www.emissc.org – Email: emissc.info@gmail.com
Important Dates:
Average 5-page Extended Abstract submission deadline: July 15, 2024
Congress Participation Fee Payment Deadline: July 20, 2024
Congress Dates: 10-13 September 2024

Loading