Günümüzde, Türk dünyası dediğimiz zaman, 300 milyonluk bir nüfusun Türkçe konuşan coğrafyada varlığının söz konusu olduğunu öncelikle belirtmeliyiz. Bu coğrafya: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, KKTC gibi 7 bağımsız Devletten ve 70’den fazla özerk Devlet ve topluluklardan oluşmaktadır. Peki, özerk Devlet ve toplulukların hangileri olduğunu da birkaçını sıralayalım: Örneğin Gürcistan’da yaşayan Borçalı Türkleri, İran’da yaşayan Azerbaycan Türkleri, Çin’de yaşayan Uygun Türkleri, Rusya’da yaşayan Tatar, Başkırt, Saha, Yakut, Çuvaş, Taymir, Tuva vs. gibi Türk Topluluklarıdır.

Tarihte, Türkler en az 20 büyük İmparatorluk, bunun yanında yüzlerce Devlet ve binlerce Beylik kurmuşlardır. Türklerin tarihini Metehan’a dayandıranların yanında, bir diğer teori de Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Paşa Kemal Paşa ATATÜRK’ün ireli sürmüş olduğu “Güneş Dil Teorisi” hipotezi ve Türklerin Genel Tarihinin milattan önce 10 bin yıllara dayandıranlar ve Sümerlerin de ilkel Türk toplulukları olduğunu savunanlar Tarih bilimciler de bulunmaktadır. Türkler, göçebe topluluklardırlar. Bunun ispatı, ilk Türk topluluklarının, Altay dağlarından çıkmaları, Orta Asya’nın Pamir Dağlarından, öncelikle aşağı sınırlara doğru, örneğin ÇİN’e saldırmaları ve bunun sonrasında, uzaydan bile gözüken, Çin Seddi’nin Çinlilerce inşasıdır. Daha sonra Orta Asya’dan Türkler Moğol ordularını da hakimiyetleri altına alarak Cengiz Han ile Doğu’ya doğru ilerlemişlerdir ve birçok büyük toprakları sınırlarına katmışlardır. Tarihte bilinen büyük Türk İmparatorluklarından birkaçı:

1. Büyük Hun İmparatorluğu(M.Ö.204-M.S.216)

2. Batı Hun İmparatorluğu(M.Ö.40-216)

3. Avrupa Hun İmparatorluğu(375-454)

4. Ak Hun İmparatorluğu(420-562)

5. Göktürk İmparatorluğu(552-743)

6. Avrupa Avar İmparatorluğu(565–803)

7. Hazar İmparatorluğu(651–983)

8. Uygur Devleti(744–1335),

9. Karahanlılar Devleti(840–1212),

10. Gazneliler Devleti(963–1183),

11. Büyük Selçuklu Devleti(1040–1157),

12. Harzemşahlar Devleti(1157–1231),

13. Altınordu Devleti(1227–1502),

14. Osmanlı İmparatorluğu(1299–1922),

15. Timur İmparatorluğu(1370–1507),

16. Safevi-Azerbaycan İmparatorluğu(1501-1736),

17. Babür İmparatorluğu(1526–1858)

Türkler, yaratılış itibariyle, çok kuvvetli, güçlü, cengaver, savaşçı ruhlu, kimseye boyun eğmeyen, liderlik ruhunu kendinde barındıran bir millettirler. Ayrıca Türk Milleti, Atatürk’ün de dediği gibi akıllı ve zeki bir ırktır.

Türkler, en fazla Hazar Gölü etrafında meskunlaştıkları dönemde gelişmişler ve evrim geçirmişlerdir. Bu hipotezi de ünlü Tatar Türkü ve Musevi kökenli bilim adamı Lev Nikolayeviç Gumilev kendi eserinde savunmaktadır. Gumilev’in bir farklı teorisine göre de Türkler, Hazar Gölü her kabarıp etrafı su bastığında ki, bu 7 yüz yılda bir meydana gelmektedir, bu dönemlerde Türkler Yer Yüzünde, Cihan Hakimiyetleri kuruyorlar. Bu teori 7. Asırlarda Selçuklu İmparatorluğu daha sonra Osmanlı’nın 14. Asırlardaki Yükselişi ve üstüne 7 asır daha ilave ettiğimiz zaman, günümüzde 21. Yüzyılda tekrar Türk asrı olacağı farz edilmekte ve varsayılmaktadır.

Türk Dünyası, başlangıçta birçoğuna belki ütopik bir hayalcilik teorisi gibi görünebilmektedir ancak, derine indiğimizde bakıyoruz ki, günümüzde Avrupa Birliği ve Arap Birliği gibi millet temelli birlikler de örnekleriyle bulunmaktadır. O zaman şunu diyebiliriz ki, her gerçekçi teori(Realist Teori) temelde bir Hayalden ütopyadan başlar. Dolayısıyla Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Türk Birliği’nin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapatacağım.” Sözlerinin de derinden analiz edilmesi gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Paşa ATATÜRK’ü fikirleriyle etkileyen kişi Ali Bey Hüseyinzade Azerbaycan kökenli bir Türk ailenin çocuğuydu. Türkiye’de Türk Ocakları’nın Kurucuları arasında yer alan Ahmet AĞAOĞLU yine Azerbaycan Türklerindendi. Bunun yanında Tatar Türklerinden Zeki Velidi TOGAN gibi, İsmail Bey GASPIRALI gibi, Yusuf AKÇURA gibi, Sultan GALİYEV gibi isimler de Türklüğün evrim geçirmesi açısından ve Türkiye’de ve Dünyada Türk Milliyetçiliğinin kabarması ve hortlatılması açısından değerli düşünür bilim insanlarımızdırlar.

Türk Birliği’nin kurulacağına artık günümüzde hayalcilik değil gerçekçi ve rasyonel-akılcı bir teori olarak yanaşılmalıdır. Çünkü Türk Birliği varlığı ve bu birliğin Türk Dünyasının vazgeçilmez unsurları olarak sayılabilecek, TÜRK-PA, Türk Devletleri Teşkilatı(Eski Asıyla Türk Konseyi veya Türk Keneşi), Turan Ordusunun Kuruluş aşamasından gerçeğe çevrilme adımları gibi. Aynen NATO gibi TURAN Ordusu kurulabilir, AB-Avrupa Birliği gibi TB-Türk Birliği de kurulabilir. Aksakallar Meclisi de artık var Türk Dünyasının.

Tüm bu sayılan alternatiflere farklı teorisyenler de bugün farklı bakmaktadırlar. Örneğin AB kurulmadan Avrupa’da 2 yüz yıl süregelen savaşlar olmuştur. İngiltere ve Fransa arasında Ren Rur nehirleri üzerinde süren savaşlar… gibi.

Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL

Kars Kafkas Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Merkez Kampüs, Kars, TÜRKİYE.

21 Ekim, 2022

yazının Rusçası Azerbaycan Ulusal on-line gazetesinde de yayınlanmıştır.

https://vzglyad.az/news/219553