1. Uluslararası Girişimcilik Sosyal Bilimler Kongresi
  20-22 Haziran 2022, Taşkent – Özbekistan
  Kıymetli Bilim İnsanları; 7. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi 20-22 Haziran 2022 tarihlerinde, Özbekistan Taşkent’te TEAM University ev sahipliğinde hibrid (yüzyüze ve çevrimiçi) olarak düzenlenecektir. Kongremizde bilim insanlarının, girişimcilerin, lisansüstü öğrencilerinin, sanatçıların, STK, kamu ve özel sektör yöneticilerinin katılımları ile akademik, beşeri, sosyal ve kültürel sermayenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kongremiz “Türk Dünyasında Girişimcilik ve Sosyal Bilimler” ana teması ile BAİBU, Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC), University of Stavanger (Norveç), Vizyon Üniversitesi (K.Makedonya), Gorazde Üniversitesi (Bosna Hersek), Silifke TSO, İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, Jizzakh State Pedagogical Institute (Özbekistan), Diplomat University (Özbekistan) ve Turan Üniversitesi (Kazakistan) işbirliği ile organize edilmektedir.
  Önceki kogrelerimizde toplam 1.839 akademisyenin hazırladığı 1.177 bildiri sunulmuş olup, her kongreye ortalama 20’den fazla ülkeden ve 100’den fazla kurum-üniversiteden katılım gerçekleşmiştir. Sunulan her bildiri ISBN’li “Abstract Book” kitabında yayımlanacak, her yazar için “Katılım Belgesi” takdim edilecektir. Editör ve Moderatörlerin seçtikleri bildirilere “En İyi Bildiri Ödülü” takdim edilecektir. Gönderilen tam metinler, ücretsiz olarak editör ve hakem değerlendirmesine göre 3 seçenekten birinde yayımlanabilecektir:
  1.ISBN’li “Proceedings Book” kitabında tam metin bildiri,Uluslararası hakemli ve indeksli dergilerde makale (EUJMR, UTISGAD, Journal EMI),
  3.Editor ve hakem değerlendirmesine göre edit kitapta kitap bölümü.
  Özgün bilimsel çalışmaların kabul edileceği kongremize katılabilmek için www.emissc.org adresine giriş yaparak kayıt olunmalı; 30 Nisan 2022 tarihine kadar özet yüklenmelidir. Kongre dili İngilizce veya Türkçe (Türk lehçeleri) olabilir. Türkçe ise, İngilizce özet de eklenmelidir. Kongremiz Atama, Yükseltme ve Doçentlik koşullarını karşılamakta, Akademik Teşvik ölçütlerini de karşılaması hedeflenmektedir.
  Kongremize katılım ve katkılarınızdan mutluluk ve onur duyarız. www.emissc.org
  Kongre Başkanı
  Prof. Dr. Himmet KARADAL (+90 506 466 0077) & Prof. Dr. Erdogan EKIZ (erdogan@teamuni.uz)

***

7th International Entrepreneurship Social Sciences Congress
20-22 June 2022, Tashkent – Uzbekistan
Dear Colleagues, 7th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress is to be hosted by TEAM University in Tashkent (Uzbekistan) between June 20-22, 2022 and will be held in hybrid form. The aim of the congress is to develop human, social and cultural capital. The EMI Congress is an academic, social and cultural organization where academics, entrepreneurs, public and private sector managers and NGO leaders, artists and students exchange information. The main theme of the congress will be “The Entrepreneurship and Social Sciences in Turkic World”. It is organized in cooperation with BAİBU, Eastern Mediterranean University (N. Cyprus), Vision University (N. Macedonia), University of Stavanger (Norway), Gorazde University (Bosnia Herzegovina), Silifke Chamber of Commerce and Industry, Cyprus Science University, İstanbul Kent University, Gedik University, Nişantaşı University, İstanbul Esenyurt University, Jizzakh State Pedagogical Institute (Uzbekistan), Diplomat University (Uzbekistan) ve Turan Üniversitesi (Kazakhistan).
On average, scientists and academicians from more than 100 institutions and from more than 20 countries participated in each of our previous congresses and a total of 1177 papers were presented by 1839 participants. Original scientific papers are accepted for participation in our congress. Original scientific papers are accepted for participation in our congress. The authors of each submitted paper will receive a “Certificate of Participation”. The “Best Paper Award” will be given to the papers that are evaluated by the moderators and the scientific committee. After the review process, the papers presented at the congress will be published in the “Abstract Book”. Some of the full-text studies presented may also be published in the “Proceedings Book” with ISBN numbers; or as articles in international peer-reviewed journals indicated on the congress website.
An extended abstract of no more than 2,000 words should be submitted. The deadline for submission is 30 April 2022. The congress languages are English and Turkish (Turkish dialects). The abstract must be written in English.
We look forward to the participation of distinguished scholars like you… www.emissc.org
Chairman of the EMI Congress
Prof. Dr. Himmet KARADAL (+90 506 466 0077) & Prof. Dr. Erdogan EKIZ (erdogan@teamuni.uz)