BİLGİ

Değerli bilim insanları, meslektaşlarım!
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 26.01.2021 tarihli ve 1764 sayılı anlaşma mektubuna dayanılarak onaylanan “2021 yılında yükseköğretim kurumlarında yapılacak uluslararası ve ulusal düzeyde bilimsel konferanslar, sempozyumlar ve kongreler listesi” uyarınca, 16-17 Aralık 2021 tarihlerinde Sumgayıt Devlet Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin ortak düzenleyeceği “Bilgi toplumunda ekonominin sürdürülebilir kalkınmasının sorunları” konulu Uluslararası Bilimsel Konferansa sizleri davet ediyoruz.
Konferansın bölümleri:

  1. Bilgi toplumu: yeni zorluklar ve hedefler
  2. Azerbaycan’ın kurtarılmış topraklarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) uygulanması
  3. Bilgi işinin gerçek sorunları
  4. Yönetim bilgi veritabanı olarak muhasebe
  5. Covid-19 pandemi sonrası dönemde dijital teknolojilerin gelişme eğilimleri
  6. E-ticaretin sosyo-ekonomik yönleri
  7. Girişimcilik ve çevik organizasyonlar
  8. Küresel risk ve tehditler: iklim değişikliği, göç.

Konferansın çalışma dilleri: Azerice, Türkçe, İngilizce, Rusça
Konferans formatı: yüz yüze ve ya çevrimiçi – ek bilgi sağlanacaktır.
Konferans materyallerinin hazırlanması için gereklilikler:
Kağıdın boyutu – A4
Boş alan – her iki tarafta 2 cm
Yazı tipi – Times New Roman
Formül – Microsoft Equation
Yazı boyutu – 12 pt
Satır aralığı – 1.15 cm
Paragraf – 1.25 cm
Makalenin başlığı – ortada, büyük harflerle, koyu olarak
Yazarın adı, soyadı, baba adı – ortada, kalın harflerle
İş yeri, şehir, ülke – ortada, italik olarak
E-posta adresi – ortada, italik olarak
Anahtar kelimeler (5-7 kelime) – Azerice, İngilizce ve Rusça
Özet (60-80 kelime) – makalenin yazıldığı dil dışında iki dilde
Hacim – 5 sayfaya kadar
Kaynakça
Referanslar – köşeli ayraçlar içinde
– alfabetik olarak

Konferans materyalleri, Plagiat.pl’e ait olan StrikePlagiarism.com-da kontrol edildikden sonr “SDU.Konf konferans materyalleri” koleksiyonunda yayınlanarak, https://www.ssu-conferenceproceedings.edu.az, https://www.sdu.edu.az adreslerinde ve eLibrary.ru veritabanına yerleştirilecektir (Uluslararası seri numaraları ISSN 2708-955X baskı, ISSN 2709-6033 on-line).
Materyaller 1 Aralık 2021 tarihine kadar sduiqtisadiyyat@gmail.com e-posta adresine veya şahsen elektronik ortamda ve basılı olarak aşağıdaki adrese kabul edilir: (AZ5008, Sumgayit şehri, 43. blok, Bakü caddesi 1, Sumgayıt Devlet ÜniversitesiI eğitim binası), İktisat ve Yönetim Fakültesi, İşletme Organizasyonu ve Yönetimi Bölümü (oda 403).

Bir yazardan yalnızca bir rapor tezi kabul edilir.
Düzenleme Kurulu, tezleri konferans programına dahil etme hakkını saklı tutar.
Kabul edilmeyen tezler iade edilmez.

İrtibat kişisi – Doç. Dr. Galib HÜSEYNOV
İletişim telefonları: (+ 99418) 64215 06 (1-09), (+99450) 752 22 91

Düzenleme komitesi