Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi olarak bugüne kadar Türk tarihi, dili, kültürü ve sanatı üzerine birçok eser, proje ve konferansın yanı sıra Türk devletlerinin siyasi ve sosyo-kültürel birlikteliği için çeşitli akademik çalışmalara imza attık.

Dil’de birlik hedefiyle düzenlediğimiz “Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı” ve 3 ciltlik “Türk Dili Özel Sayısı” yayınımız ile müşterek bir maziyi bilimsel esaslar çerçevesinde yeni bilgiler ve yaklaşımlarla ele alarak Türk dünyasında fikir birliği köprüsünü kurmaya yönelik hazırladığımız 6 ciltlik “Ortak Türk Tarihi” eserinden sonra ‘İş’te Birlik” özel sayısı için çalışmalarımıza başladık.

Değişen dünya dinamikleri karşısında, Türk Cumhuriyetleri arasındaki ortak dil, tarih ve kültür bağlarının yanında, ekonomik iş birliği ve kalkınma strateji ve prensibinin temellerinin nasıl perçinleneceğini inceleyeceğimiz “İş’te Birlik” Özel Sayısıyla, Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ve ticari potansiyelini, kaynaklarını ve ihtiyaçlarını değerlendirerek karşılıklı işbirliği imkânlarını geliştirmeyi hedefliyoruz.

Artık Türk Dünyasının mevcut potansiyel güçlerini birleştirerek, genel refah seviyelerinin yükselmesini sağlayacak ortak projelere imza atma zamanı gelmiş ve geçmektedir.

Türk Dünyasının sahip olduğu kültürel yapı, tarih ve dil birliği, coğrafi alan ve demografik yapı zenginliği küresel ölçekte güçlü bir ekonomik yapı birlikteliğine indirgenebilir. Türkçe konuşan bu ülkeler, birbirlerini tamamlayarak kaynaklarını modern teknolojilerle ortak projeler yaparak daha verimli kullanılabilirler.

Yeni birliktelikler ve stratejik konularda işbirliklerinin kurulması, önümüzdeki dönemde ekonomik kalkınma ve işbirliğine daha fazla önem verilmesi tüm Türk devletleri ve bölgemiz bakımından stratejik bir öncelik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu doğrultuda, daha büyük, daha güçlü, daha müreffeh ve daha istikrarlı bir birliktelik için, “İş’te Birlik” Özel Sayısına değerli makalelerinizi bekliyoruz…

“İŞ”TE BİRLİK ÖZEL SAYISI KONU BAŞLIKLARI

Dış Ticaret, Sanayi, Tarım, Gıda, Enerji, Ulaştırma, Lojistik, Finans, Teknoloji, Bilişim, Dijital Ekonomi, Turizm, Doğal Kaynaklar, Madencilik, Sağlık ve Müteahhitlik Hizmetleri ana konularının ele alınacağı özel sayıda şu başlıklar işlenebilecektir:

 1. Türk Cumhuriyetleri’nde (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan) Stratejik Öneme Sahip Kaynaklar-Ürünler-Bölgeler ve İşbirliği İmkânları
 • Türk Cumhuriyetleri’nde Uluslararası Ticaretin Gelişimi, Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Gelecek Perspektifleri
 • Türk Cumhuriyetleri’nin Kendi Aralarındaki Ekonomik, Ticari ve Siyasi İşbirliği Düzenlemeleri (Anlaşmalar vb) ve Gelecek Perspektifleri
 • Türk Cumhuriyetleri’nde İş Dünyası Kuruluşlarının Yeri, Önemi ve İşbirliği İmkânları
 • Türkiye ile Diğer Türk Cumhuriyetleri  Arasındaki Ticari ve Ekonomik İlişkiler ile Gelecek Perspektifleri
 • “Türk Cumhuriyetleri Ekonomik Topluluğu”nun (Ortak Ekonomi Bölgesi) Kurulmasının Önemi
 • Türk Cumhuriyetleri’nde KOBİ’ler ve Girişimcilik
 • Türkiye’de OSB ve Teknopark Uygulamaları ve Diğer Türk Cumhuriyetleri İçin Öneriler
 • Türk Cumhuriyetleri Arasındaki İşbirliğinin Artırılmasında “Türk Yatırım Fonu”nun Önemi
 1. Endüstri 5.0 ve Türk Cumhuriyetleri’nde Ekonomik Dönüşüm
 1. Türk Cumhuriyetleri’nde Dijital Ekonominin geliştirilmesi ve İşbirliği İmkânları (e-ticaret, e-ihale, finansal teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, dijital varlıklar vd)
 1. Küresel Isınma, İklim Krizi ve Su Sorunlarının Türk Cumhuriyetleri’ne Olumsuz Etkileri ve Çözüm Yolları
 1. Türk Cumhuriyetleri’nin Üçüncü Ülkelerde/Diğer Coğrafyalarda İşbirliği İmkânları ve Ortak Hareket Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi
 1. Açık Denize Çıkışı Olmayan Türk Cumhuriyetleri’nin Açık Denizlere Çıkış Yolları ve “Mavi Vatan “da Ekonomik İşbirliği İmkânları

Bu bakış açısıyla yayına hazırlayacağımız “İŞ”TE BİRLİK Özel Sayısında ana konuları belirtilen başlıklara uygun makalelerinizi 1 KASIM 2021 tarihine kadar yeniturkiye@yeniturkiye.com veya yturkiye@gmail.com adreslerimize bekliyoruz.